Informacje dla pracowników z niepełnosprawnością

czas czytania: mniej niż minuta

Pracownicy UW z niepełnosprawnościami mogą korzystać z większości usług dostępnych w BON, takich jak m.in.: wsparcie asystenta w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów w formach alternatywnych; nagrywanie / skanowanie książek i materiałów dydaktycznych, wydruki w brajlu, wydruki w powiększeniu, korzystanie z komputerowych stanowisk pracy, sprzętu wspomagającego oraz wypożyczalni elektronicznego sprzętu przenośnego. Szczegółowe informacje o poszczególnych usługach dostępne są na stronie BON

Aby skorzystać z jakiejkolwiek formy wsparcia BON, należy się zarejestrować.  Na podstawie rozmowy oraz przedstawionej dokumentacji pracownicy BON dobiorą najlepsze rozwiązanie.

Ze względu na orzeczoną niepełnosprawność pracownicy są uprawnieni do otrzymywania dodatku z tytułu niepełnosprawności. Jego wysokość uzależniona jest od przyznanego stopnia niepełnosprawności. Aby otrzymać dodatek, należy zarejestrować się w BON oraz przedstawić oryginał orzeczenia o stopniu posiadanej niepełnosprawności. Zgłoszenia do wypłaty są przekazywane 10. dnia każdego miesiąca. Pracownik z niepełnosprawnością winien zgłosić się z oryginałem orzeczenia do Biura Spraw Pracowniczych UW. Jest to niezbędne do poświadczenia m.in. prawa do siedmiogodzinnego dnia pracy, prawa do dodatkowych 10 dni urlopu czy do 21 dni urlopu na cele rehabilitacyjne.

Podstawa prawna powyższych działań to:

Załącznik nr 5 do Regulaminu Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim – plik PDF

Regulamin Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim – plik PDF