Pokój wyciszeń w budynku Neofilologii UW, ul. Dobra 55

czas czytania: 2,5 minuty

Pokoje wyciszeń dedykowane są osobom doświadczającym nadwrażliwości sensorycznej, trudności z poradzeniem sobie ze zbyt dużą ilością bodźców, w szczególności osobom ze spektrum autyzmu. Pokój służy możliwości wyciszenia i czasowego odreagowania napięć.

Pokój wyciszeń dostępny jest w budynku Neofilologii przy ulicy Dobrej 55, na III piętrze w pomieszczeniu nr 3.026.

Jeśli:

 • czujesz się przytłoczony bodźcami z otoczenia,
 • jesteś przeciążony sensorycznie,
 • jesteś rozkojarzony i trudno ci się skupić,
 • masz trudności z kontrolą impulsów i emocji,
 • nadmiernie reagujesz na bodźce z otoczenia,
 • takie jak hałas, jasne światło, intensywne zapachy itp.

Zwróć się do BON i zgłoś potrzebę korzystania z pokoju wyciszeń.

Zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby:

 1. Dla osób już zarejestrowanych  w BON – poprzez napisanie maila z informacją o potrzebie korzystania z pokoju. Pracownik BON dokona weryfikacji zgłoszenia, możliwość korzystania z pokoju zostanie potwierdzona w odpowiedzi zwrotnej na maila. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia pracownika BON i zaakceptowaniu regulaminu korzystania z pokoju, można będzie pobierać klucz do pomieszczenia w szatni na poziomie -1.
 2. Dla osób niezarejestrowanych w BON – po wypełnieniu formularza rejestracyjnego BON wraz z dołączeniem dokumentacji uzasadniającej potrzebę, możliwość korzystania z pokoju zostanie potwierdzona w odpowiedzi zwrotnej na adres mailowy. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia pracownika BON i zaakceptowaniu regulaminu korzystania z pokoju, można będzie pobierać klucz do pomieszczenia w szatni na poziomie -1.

Pamiętaj: Pobierając klucz do pokoju, musisz wpisać godzinę odbioru i godzinę zwrotu klucza (po zakończeniu korzystania z pokoju) do dedykowanego zeszytu w szatni.

Wniosek o przyznanie dostępu do pokoju wyciszeń w budynku ul. Dobra 55

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOJU WYCISZEŃ
w budynku Neofillogii Uniwersytetu Warszawskiego

Pokój wyciszeń jest dedykowany osobom doświadczającym nadwrażliwości sensorycznej, trudności z poradzeniem sobie ze zbyt dużą ilością bodźców, w szczególności osobom ze spektrum autyzmu. Pokój służy możliwości wyciszenia i czasowego odreagowania napięć.

ZASADY OGÓLNE

 • Z pokoju wyciszeń można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00.
 • W pokoju może przebywać jedna osoba w jednym czasie.
 • Skorzystanie z pomieszczenia jest możliwe po zgłoszeniu do BON i zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zgłoszenie do BON potrzeby skorzystania z pokoju wyciszeń wraz z uzasadnieniem może być dokonane za pomocą maila, przesłanego na adres. bon@uw.edu.pl lub osobiście w biurze BON.
 • BON dokonuje weryfikacji zgłoszenia – osoby, których zgłoszenia zostaną zaakceptowane, otrzymają pisemne potwierdzenie oraz będą uprawnione do pobierania klucza do pomieszczenia.
 • Klucz do pokoju wyciszeń można pobierać w szatni na poziomie -1.
 • Pobranie klucza wymaga każdorazowego wpisania do dedykowanego zeszytu w szatni godziny pobrania klucza oraz jego zwrotu.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

Korzystający zobowiązani są do:

 • utrzymania porządku i czystości;
 • poszanowania wyposażenia pokoju;
 • zgłoszenia osobiście do sekretariatu BON lub mailowo na adres bon@uw.edu.pl wszelkich nieprawidłowości np. uszkodzeń;
 • zamykania i odnoszenia klucza do pokoju do szatni (poziom -1) każdorazowo po zakończeniu korzystania z pomieszczenia.

Korzystającym zabrania się:

 • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek;
 • palenia papierosów (w tym papierosów elektronicznych);
 • spożywania jedzenia w pomieszczeniu;
 • korzystania z przedmiotów niezgodnie z ich przeznaczeniem;
 • wynoszenia wyposażenia;
 • zamykania się na klucz w pokoju;
 • wykonania kopii klucza, jego zniszczenia lub wynoszenia poza budynek;
 • udostępniania klucza lub pokoju innym osobom.

Z czego można korzystać:                                               

 • można podłączyć własnego laptopa;
 • można korzystać z koców obciążeniowych, słuchawek wyciszających, gier, kredek i pozostałego wyposażenia pokoju
 • można regulować natężenie oświetlenia, korzystać z lampek, opuszczać rolety (przyciski znajdują się na ścianie przy wejściu).

SKARGI I WNIOSKI

Wszelkie pytania, wnioski i wątpliwości w zakresie korzystania z pokoju prosimy zgłaszać mailowo na adres bon@uw.edu.pl lub osobiście w siedzibie BON na parterze budynku Neofilologii przy ul. Dobrej 55, pok. 00.070, od  poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.