Studenci – wsparcie procesu kształcenia na uczelni

Jesteś studentem, słuchaczem, kandydatem na studia?  Potrzebujesz wsparcia lub wiedzy? Wybierz interesujące Cię treści.

Czytelnia – tematy w dziale

Artykuły w temacie – Jestem kandydatem na studia

Centrum Wiedzy Innowacji Standardów

jest portalem, który ma na celu zwiększanie świadomości na temat dostępności, poprzez popularyzację wypracowanych przez Uniwersytet Warszawski rozwiązań, likwidujących bariery w studiowaniu i pracy osób z niepełnosprawnościami i/lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

CEWIS

jest serwisem zawierającym materiały szkoleniowe (m.in. filmy, artykuły), akty prawne i przykłady dobrych praktyk.

Najnowsze artykuły

Kategoriainnowacje

Wytyczne do tworzenia map i modeli 3D

Kategoriainnowacje

Raport z badania możliwości zastosowania technologii druku 3D

Kategoriastudent

Pokój wyciszeń w budynku Neofilologii UW, ul. Dobra 55

Projekt Uniwersytet dla wszystkich – Level-up

Projekt Uniwersytet dla wszystkich - Level up to udoskonalenie istniejących i wypracowanie nowatorskich rozwiązań na rzecz zwiększenia dostępności kształcenia osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Warszawskim.

Czytaj więcejoLevel Up