Studenci – wsparcie procesu kształcenia na uczelni

Jesteś studentem, słuchaczem, kandydatem na studia?  Potrzebujesz wsparcia lub wiedzy? Wybierz interesujące Cię treści.

Czytelnia – tematy w dziale

Artykuły w temacie – Potrzebuję wsparcia psychologicznego lub pomocy innego specjalisty

Centrum Wiedzy Innowacji Standardów

jest portalem, który ma na celu zwiększanie świadomości na temat dostępności, poprzez popularyzację wypracowanych przez Uniwersytet Warszawski rozwiązań, likwidujących bariery w studiowaniu i pracy osób z niepełnosprawnościami i/lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

CEWIS

jest serwisem zawierającym materiały szkoleniowe (m.in. filmy, artykuły), akty prawne i przykłady dobrych praktyk.

Najnowsze artykuły

Kategoriainnowacje

Wytyczne do tworzenia map i modeli 3D

Kategoriainnowacje

Raport z badania możliwości zastosowania technologii druku 3D

Kategoriastudent

Pokój wyciszeń w budynku Neofilologii UW, ul. Dobra 55

Projekt Uniwersytet dla wszystkich – Level-up

Projekt Uniwersytet dla wszystkich - Level up to udoskonalenie istniejących i wypracowanie nowatorskich rozwiązań na rzecz zwiększenia dostępności kształcenia osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Warszawskim.

Czytaj więcejoLevel Up