Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 wyników dla: "" - artykuły z tagiem: "głuchy"

Wyświetlam 1 – 6 z 9 wyników.

Studenci głusi i słabosłyszący – Artykuł

Osoby niesłyszące stanowią nieliczną grupę wśród studentów na polskich uczelniach. Powodów takiej sytuacji jest kilka: utrudniona komunikacja z otoczeniem, bardzo zróżnicowany poziom rozumienia mowy i odczytywania mowy z ust, niewystarczająca znajomość języka polskiego, brak wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego. Problemy komunikacyjne osób niesłyszących nie zawsze są bezpośrednio związane z poziomem ubytku słuchu. Jest wiele osób z

Wsparcie tłumacza PJM – Artykuł

W sytuacjach, w których student / pracownik UW z niepełnosprawnością słuchu (głuchy lub słabosłyszący) potrzebuje tłumaczenia zajęć dydaktycznych na Polski Język Migowy, Uniwersytet Warszawski zatrudnia tłumaczy. Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym. W celu uzyskania wsparcia tłumacza PJM należy zarejestrować się w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dla studentów. Skan wypełnionego i podpisanego formularza należy  wysłać na adres:

asystent na UW

Wsparcie asystenta – Artykuł

Jedną z ważnych form realizacji prawa do pełnego uczestnictwa w procesie studiowania dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami jest wsparcie asystenckie w różnych obszarach związanych z aktywnością akademicką. Rolą asystenta nie jest wyręczanie czy merytoryczne zastępowanie studenta/doktoranta z niepełnosprawnością, w zakresie zadań i obowiązków wymaganych w procesie realizacji studiów i badań naukowych. Celem jest wyrównanie szans osób korzystających

Web Captioner – napisy na żywo, wsparcie w komunikacji – Artykuł

Do czego: transkrypcja, wyświetlanie tekstu mówionego na żywo, dyktowanie, wsparcie komunikacji Dla kogo: osoby komunikujące się z głuchymi, dysleksja Licencja: bezpłatna. System: Google Chrome dla Windows, MacOS, Chrome OS. W skrócie: Web Captioner bezpłatnie rozpoznaje mowę mówioną w wielu językach i pozwala wyświetlić w czasie rzeczywistym na ekranie komputera lub przesłać go jako transkrypcję na

Sytuacja osób głuchych i słabosłyszących – film – Artykuł

Film przedstawia ofertę wsparcia BON UW  dla osób głuchych i słabosłyszących zarówno studentów, jak i pracowników uczelni. Wsparcie obejmuje m.in. pomoc tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz  asystenta notującego. Na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Filologia Polskiego Języka Migowego, można nauczyć się od podstaw języka migowego. Uniwersytet Warszawski jest miejscem, w którym zapewniane są prawa komunikacyjne

Dostępna ewakuacja – film – Artykuł

W filmie przedstawiono najważniejsze informacje, zasady i sposoby ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza osób niewidomych, głuchych oraz z niepełnosprawnością ruchową. https://www.youtube.com/watch?v=GFOXUP_rnXg Więcej na temat ewakuacji można przeczytać w artykułach: Ogólne zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami  Poradnik dotyczący skutecznej ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami z obiektów będących w posiadaniu lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego