Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 63 wyników dla: "" - artykuły z tagiem: "BON UW"

Wyświetlam 1 – 6 z 63 wyników.

Granice wsparcia akademickiego – Artykuł

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, której jedną ze stron - obok innych państw członkowskich UE - jest również Polska, wyznacza standardy działań, które mają na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do różnych sfer życia, w tym do procesu zdobywania wykształcenia. Działania ukierunkowane na wyrównywanie szans w dostępie do kształcenia na różnych poziomach podlegają

Rozwiązania dostosowujące tok studiów do potrzeb osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi – Artykuł

Do najczęściej proponowanych przez BON rozwiązań, które wspierają studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego, należą: Zmiana harmonogramu zaliczeń Z uwagi na nieprzewidywalność nasilania się objawów choroby, rozwiązanie to pozwala elastycznie planować czas oraz ilość rozliczanych przedmiotów. Możliwe jest wydłużenie czasu rozliczania zobowiązań z bieżącej sesji do momentu rozpoczęcia się kolejnej. Zmiana poziomu dopuszczalnych nieobecności Jest to propozycja

Transport uniwersytecki dla osób z niepełnosprawnościami – z doświadczeń BON UW – Artykuł

Studenci i doktoranci, którzy mają problemy z poruszaniem się, mogą skorzystać z usług transportowych Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Do ich dyspozycji są trzy pojazdy (dwa autobusy i jeden bus), które przystosowane są do przewozu osób poruszających się na wózkach lub posiadających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Osoby uprawnione do korzystania z transportu mają prawo do przejazdów związanych z aktywnością akademicką – pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem odbywania zajęć. Koszty

Wypożyczalnia urządzeń specjalistycznych – Artykuł

W Centrum Komputerowym, mieszczącym się w części technologicznej BON UW, na parterze budynku Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Dobrej 55, znajduje się pokój do konsultacji i szkoleń technologicznych oraz wypożyczalnia urządzeń specjalistycznych Studenci i pracownicy z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, z niepełnosprawnością ruchową rąk mogą wypożyczyć elektroniczne urządzenia przenośne, takie jak: komputery przenośne (notebooki), tablety, w tym m.in.: iPady, Samsungi programy udźwiękawiające Window-Eyes i Jaws, notesy

Wnioski i dokumenty – Artykuł

Na stronie https://bon.uw.edu.pl/wnioski/ zebrane zostały formularze, wnioski i inne dokumenty dotyczące korzystania ze wsparcia Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Dokumenty udostępniane są w różnych formatach. W przypadku napotkania problemów z dostępnością cyfrową udostępnianych dokumentów prosimy o kontakt z administratorem dostępności cyfrowej BON. Zachęcamy do korzystania z formularzy on-line, które umożliwiają zdalne przeprowadzenie procesu przyznania wsparcia. Korzystanie z papierowych formularzy wymaga ich odręcznego podpisania oraz dostarczenia do BON osobiście lub drogą pocztową.

Stypendium im. Anny Bornus – Artykuł

Stypendium stanowi dar Rodziny Anny Bornus – studiującej na UW w latach 2010-2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej w dniu 6 stycznia 2013 roku. Rodzina Państwa Bornusów ufundowała wsparcie stypendialne, począwszy od roku akademickiego 2013/14. Stypendium ma na celu dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta  osobistego.W szczególności świadczenie dedykowane dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową, w zakresie asystencji osobistej. Podstawą ubiegania się o  stypendium jest złożenie wniosku wraz