Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7 wyników dla: "" - artykuły z tagiem: "transport"

Wyświetlam 1 – 6 z 7 wyników.

Wsparcie asystenta transportowego – Artykuł

Wsparcie asystenta transportowego przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach lub posiadających innego rodzaju trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Asystent transportowy udziela wsparcia w sytuacji, gdy  zajęcia osoby z trudnościami w przemieszczaniu się, odbywają się w niedostępnej dla niej lokalizacji i nie ma możliwości zamiany sali. Asystent pomaga w przemieszczaniu się po takim obiekcie oraz pomiędzy niedostosowanymi budynkami uniwersyteckimi.

Zapotrzebowanie na usługę transportu uniwersyteckiego – Artykuł

Transport uniwersytecki przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach lub posiadających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Przejazdy odbywają się dwoma busami przystosowanymi do jednoczesnego przewozu 4 osób na wózkach. Busy posiadają także zwykłe siedzenia, dzięki czemu korzystają z nich również studenci poruszający się o kulach. Osoby uprawnione do korzystania z transportu mają prawo jedynie do przejazdów związanych z aktywnością akademicką – pomiędzy

Transport uniwersytecki dla osób z niepełnosprawnościami – z doświadczeń BON UW – Artykuł

Studenci i doktoranci, którzy mają problemy z poruszaniem się, mogą skorzystać z usług transportowych Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Do ich dyspozycji są trzy pojazdy (dwa autobusy i jeden bus), które przystosowane są do przewozu osób poruszających się na wózkach lub posiadających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Osoby uprawnione do korzystania z transportu mają prawo do przejazdów związanych z aktywnością akademicką – pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem odbywania zajęć. Koszty

asystent na UW

Wsparcie asystenta – Artykuł

Jedną z ważnych form realizacji prawa do pełnego uczestnictwa w procesie studiowania dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami jest wsparcie asystenckie w różnych obszarach związanych z aktywnością akademicką. Rolą asystenta nie jest wyręczanie czy merytoryczne zastępowanie studenta/doktoranta z niepełnosprawnością, w zakresie zadań i obowiązków wymaganych w procesie realizacji studiów i badań naukowych. Celem jest wyrównanie szans osób korzystających

Transport akademicki – wsparcie oferowane przez BON UW – film – Artykuł

Tomasz Nurzyński – koordynator transportu i wsparcia asystenckiego BON UW odpowiada na pytanie, kto i w jakim zakresie może korzystać z transportu uniwersyteckiego oraz prezentuje rodzaje świadczonych usług transportowych. Swoimi doświadczeniami w korzystaniu z transportu uniwersyteckiego dzielą się także  studenci UW. https://www.youtube.com/watch?v=oh6ahDMJsFY Więcej informacji na temat transportu uniwersyteckiego można znaleźć w artykułach: Zapotrzebowanie na usługę transportu uniwersyteckiego

Asystenci akademiccy – formy wsparcia dla osób z trudnościami zdrowotnymi – film – Artykuł

Tomasz Nurzyński – koordynator transportu i wsparcia asystenckiego omawia zasady korzystania ze wsparcia asystenta, w oparciu o jeden z dwóch modeli organizacyjnych – zadaniowy i/lub osobowy. W filmie swoimi doświadczeniami dzielą się zarówno studenci korzystający ze wsparcia asystenckiego, jak również studenci pełniący funkcję asystentów akademickich. https://www.youtube.com/watch?v=lPqxG6ovU3Y