Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 45 wyników dla: "" - artykuły z tagiem: "wsparcie studenta z niepełnosprawnością"

Wyświetlam 1 – 6 z 45 wyników.

Psychologiczne aspekty niepełnosprawności ruchowej – Artykuł

Osoby niepełnosprawne często buntują się i reagują złością na sytuacje, gdy mówi się o dwóch światach: osób niepełnosprawnych i sprawnych. Można spotkać taki podział oficjalnie, przejawiający się m.in. w specyfikacji usług, uprawnień, prawa - tam nie budzi on większych emocji. Najwięcej drażni i szkodzi podział nieoficjalny (czyniony świadomie lub nieświadomie zarówno przez osoby sprawne i

Rozwiązania dostosowujące tok studiów do potrzeb osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi – Artykuł

Do najczęściej proponowanych przez BON rozwiązań, które wspierają studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego, należą: Zmiana harmonogramu zaliczeń Z uwagi na nieprzewidywalność nasilania się objawów choroby, rozwiązanie to pozwala elastycznie planować czas oraz ilość rozliczanych przedmiotów. Możliwe jest wydłużenie czasu rozliczania zobowiązań z bieżącej sesji do momentu rozpoczęcia się kolejnej. Zmiana poziomu dopuszczalnych nieobecności Jest to propozycja

Akademiki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – Artykuł

Komisja kwaterunkowa BON ma do dyspozycji 66 miejsc dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: Dom Studenta nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 97/99 – 10 miejsc, Dom Studenta nr 2 przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 – 10 miejsc, Dom Studenta nr 4 przy ul. L. Zamenhofa 10a – 30 miejsc, Dom Studenta nr 6 przy

Wypożyczalnia urządzeń specjalistycznych – Artykuł

W Centrum Komputerowym, mieszczącym się w części technologicznej BON UW, na parterze budynku Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Dobrej 55, znajduje się pokój do konsultacji i szkoleń technologicznych oraz wypożyczalnia urządzeń specjalistycznych Studenci i pracownicy z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, z niepełnosprawnością ruchową rąk mogą wypożyczyć elektroniczne urządzenia przenośne, takie jak: komputery przenośne (notebooki), tablety, w tym m.in.: iPady, Samsungi programy udźwiękawiające Window-Eyes i Jaws, notesy

Brama UW nocą

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami – Artykuł

Zasady przyznawania stypendium dla osób z niepełnosprawnościami określone są w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – plik PDF  oraz w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2021, poz. 215). Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na wniosek studenta w danym roku akademickim. Składanie wniosku Pierwszym etapem procedury wnioskowania o stypendium jest przedłożenie w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Pracownicy BON

Wnioski i dokumenty – Artykuł

Na stronie https://bon.uw.edu.pl/wnioski/ zebrane zostały formularze, wnioski i inne dokumenty dotyczące korzystania ze wsparcia Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Dokumenty udostępniane są w różnych formatach. W przypadku napotkania problemów z dostępnością cyfrową udostępnianych dokumentów prosimy o kontakt z administratorem dostępności cyfrowej BON. Zachęcamy do korzystania z formularzy on-line, które umożliwiają zdalne przeprowadzenie procesu przyznania wsparcia. Korzystanie z papierowych formularzy wymaga ich odręcznego podpisania oraz dostarczenia do BON osobiście lub drogą pocztową.