Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 14 wyników dla: "" - artykuły z tagiem: "asystent"

Wyświetlam 1 – 6 z 14 wyników.

Wsparcie asystenta notującego – Artykuł

Wsparcie asystenta notującego przeznaczone jest jest przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami mającymi wpływ na samodzielne pisanie, w tym z niepełnosprawnością wzroku, słuchu czy z niepełnosprawnością rąk. Zadaniem asystenta jest zanotowanie najważniejszych treści z zajęć, dołączenie do notatki zdjęć slajdów i prezentacji (jeśli nie są one udostępniane studentom) oraz wszystkich ważnych informacji, łącznie z ogłoszeniami

Wsparcie asystenta transportowego – Artykuł

Wsparcie asystenta transportowego przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach lub posiadających innego rodzaju trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Asystent transportowy udziela wsparcia w sytuacji, gdy  zajęcia osoby z trudnościami w przemieszczaniu się, odbywają się w niedostępnej dla niej lokalizacji i nie ma możliwości zamiany sali. Asystent pomaga w przemieszczaniu się po takim obiekcie oraz pomiędzy niedostosowanymi budynkami uniwersyteckimi.

Zapotrzebowanie na usługę transportu uniwersyteckiego – Artykuł

Transport uniwersytecki przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach lub posiadających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Przejazdy odbywają się dwoma busami przystosowanymi do jednoczesnego przewozu 4 osób na wózkach. Busy posiadają także zwykłe siedzenia, dzięki czemu korzystają z nich również studenci poruszający się o kulach. Osoby uprawnione do korzystania z transportu mają prawo jedynie do przejazdów związanych z aktywnością akademicką – pomiędzy

Wsparcie tłumacza PJM – Artykuł

W sytuacjach, w których student / pracownik UW z niepełnosprawnością słuchu (głuchy lub słabosłyszący) potrzebuje tłumaczenia zajęć dydaktycznych na Polski Język Migowy, Uniwersytet Warszawski zatrudnia tłumaczy. Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym. W celu uzyskania wsparcia tłumacza PJM należy zarejestrować się w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dla studentów. Skan wypełnionego i podpisanego formularza należy  wysłać na adres:

Wskazówki dotyczące zasad współpracy student-wykładowca-tłumacz PJM – Artykuł

Prawa i obowiązki studenta wobec tłumacza PJM Student ma obowiązek: Odnosić się z szacunkiem do tłumacza. Traktować stosowane przez tłumacza techniki i strategie jako wyraz jego profesjonalizmu. Podejmować dialog z tłumaczem – informować o swoich potrzebach związanych z tłumaczeniem oraz ewentualnych uwagach do tłumaczenia. Informować tłumacza o miejscu, czasie tłumaczenia oraz o ewentualnych zmianach organizacyjnych. Pomagać tłumaczowi w zorganizowaniu jak najlepszych warunków do tłumaczenia (odpowiednie oświetlenie sali, odpowiednie miejsce dla tłumacza,

Stypendium im. Anny Bornus – Artykuł

Stypendium stanowi dar Rodziny Anny Bornus – studiującej na UW w latach 2010-2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej w dniu 6 stycznia 2013 roku. Rodzina Państwa Bornusów ufundowała wsparcie stypendialne, począwszy od roku akademickiego 2013/14. Stypendium ma na celu dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta  osobistego.W szczególności świadczenie dedykowane dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową, w zakresie asystencji osobistej. Podstawą ubiegania się o  stypendium jest złożenie wniosku wraz